Обществени Поръчки

Профил на Купувача

Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково

Номер: 00912-2016-0001

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание: Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти 2.Риба и други водни животни 3.Плодове и зеленчуци. 4.Млечни продукти 5.Птичи яйца 6.Различни храни и продукти.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2016 16:00

Състояние: Затворена

Публикувана на 26 февруари 2016г. в 10:20ч.
Съдържание
Решение
Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)
Предложение за срок на доставка и срок на отложено плащане
Предложена цена и списък на храните
Декларация по чл.47, ал.1
Декларация по чл.47, ал.2
Декларация по чл.47, ал.5
Списък на документите съдържащи се в офертата
Проект на договор
Указания за подготовка на офертата за провеждане на открита процедура
Заглавна
Списък на хранителните продукти
Заповед
Съобщение
Разяснение - ЛЕТА ЗАР ЕООД
Разяснение - ЛЕТА ЗАР ЕООД
Разяснение - Заря
Разяснение - Заря
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение
Договор за доставка на хранителни продукти
Договор за доставка на хранителни продукти
Обявление за възложена поръчка